Spory z pracodawcą oraz bezpodstawne zwolnienie

Zasadą Prawa Pracy jest ochrona praw pracowników oraz pracodawców. W ostatnich latach ilość spraw z zakresu Prawa Pracy znacznie wzrosła co jest spowodowane tym, iż obowiązki wynikające z kontraktów o zatrudnienie oraz wewnętrznych procedur firmy, nie są przestrzegane.

Charles Gregory Solicitors Limited oferuje profesjonalne usługi prawne we wszystkich aspektach Prawa Pracy. Zajmujemy się sprawami z zakresu naruszenia warunków umowy o pracę, bezpodstawnego zwolnienia oraz innych. Posiadamy doświadczonych adwokatów, którzy profesjonalnie zajmą się Twoją sprawą polubownie lub poprzez wszczęcie procedury sądowej w Trybunale Prawa Pracy.

Umowa o pracę jest prawnie wiążącym porozumieniem między Tobą, a twoim pracodawcą. Jeśli Twój pracodawca nie przestrzega warunków umowy o pracę, możemy doradzić jak rozpocząć roszczenie o odszkodowanie. Nasi prawnicy posiadają doświadczenie w zakresie:

  • Sporów o niewypłacone zarobki, zredukowanie zarobków oraz w innych kwestiach
  • Sporów dotyczących godzin pracy, przerwy na lunch, nadgodzin oraz świąt
  • Sporów dotyczących świadczeń pracowniczych
  • Dyskryminacji i molestowania, zwłaszcza gdy postępowania dyscyplinarne w miejscu pracy nie są przestrzegane

Doradzimy Ci w jaki sposób prawidłowo rozwiązać spór pomiędzy Tobą, a Twoim pracodawcą drogą polubowną lub poprzez wszczęcie procedury sądowej w Trybunale Prawa Pracy. Nasi adwokaci posiadają duże doświadczenie w kwestiach dotyczących negocjacji z pracodawcą oraz reprezentowaniem naszych klientów w Trybunale.

Bezpodstawne Zwolnienie

Reprezentujemy pracowników, którzy zostali niesłusznie zwolnieni z pracy. Chociaż pracodawca ma prawo do odwołania pracownika z ważnych i uzasadnionych powodów, takich jak redukcja etatów oraz zwolnienie z powodu nieodpowiedniego zachowania w pracy, pracodawca w dalszym ciągu musi uzasadnić swoją decyzję oraz przeprowadzić odpowiednie postępowanie przed jej podjęciem.

Roszczenie praw za bezpodstawne zwolnienie może być bardzo skomplikowane. Nasz zespół adwokatów przeanalizuje Twoją sprawę i doradzi, czy są podstawy do wszczęcia roszczenia. Jeśli tak, będziemy podejmować aktywne działania w celu wyegzekwowania dla Ciebie odszkodowania.

Jeśli potrzebujesz naszej pomocy w kwestii dotyczącej bezpodstawnego zwolenienia lub innych spraw pracowniczych, prosimy o kontakt w celu omówienia Twojej sprawy z naszymi adwokatami.

Reprezentujemy klientów na terenie Hammersmith, Kensington, Chiswick, Zachodnim Londynie, Południowo-Wschodnim Londynie oraz pozostałych obszarach Wielkiej Brytanii.