Spadek oraz zarządzanie majątkiem osoby zmarłej

Nawet jeśli nie jesteś osobą zamożną, jest bardzo ważne aby sporządzić testament z następujących powodów:

Jeśli zmarły nie posiada testamentu, jego majątek zostanie rozporządzony zgodnie z obowiązującymi w danym momencie przepisami prawnymi, które mogą doprowadzić do tego, że majątek zostanie rozporządzony w inny sposób niż życzyłaby sobie tego osoba zmarła.

Jeśli masz dzieci, wskazane jest, aby mieć na bieżąco uaktualniony testament, aby mieć pewność że podział Twojego majątku między dziećmi będzie zgodny z Twoją wolą.

Osoby, które żyją w konkubinacie, tylko wówczas otrzymają majątek zmarłego partnera, jeśli zostanie sporządzony testament.

Za jedynie 100 £ plus VAT przygotujemy dla Ciebie testament. Jeśli nie możesz spotkać się z nami w biurze, przyjedziemy do Twojego domu (co jest wliczone w cenę naszych usług) aby móc przygotować Twój testament.

Możemy również przygotować Twój testament online. Wystarczy jedynie wypełnić ankietę i odesłać ją do nas. Po otrzymaniu kwestionariusza, pzygotujemy Twój testament w 48 godzin.

Zarządzanie testamentem

Zarządzanie majątkiem osoby zmarłej może być niezwykle stresujące. Niektóre osoby muszą sądownie ubiegać się o pozwolenie na zarządzanie majątkiem osoby zmarłej. Jest to powszechnie określane jako "administrowanie majątkiem".

Kiedy osoba zmarła zostawiła testament

Jeśli zmarły pozostawił testament, wykonawcy testamentu muszą ubiegać się o pozwolenie na to aby skutecznie móc zająć się realizacją testamentu.

Kiedy osoba zmarła nie pozostawiła testamentu

W tej sytuacji, bliski krewny lub przyjaciel może zwrócić się o pozwolenie na to aby móc zająć się podziałem majątku zmarłego.

Nasi adwokaci pomogą Ci ubiegać się o pozwolenie na zarządzanie majątkiem zmarłego. Oferujemy również usługi mające na celu przygotowanie listy aktywów i pasywów posiadanych przez zmarłego. Pomagamy w przygotowaniu dokumentów do Urzędu Skarbowego. Jest to niezbędne aby móc otrzymać spadek. Przygotowanie formy nieprawidłowo może spowodować opóźnienia w procesie, dlatego już dzisiaj skontaktuj się z nami abyśmy niezwłocznie mogli zająć się Twoją sprawą.