Roszczenia

Adwokaci Charles Gregory Solicitors posiadają doświadczenie w sprawach dotyczących:

 • Złamań
 • Urazów kręgosłupa szyjnego
 • Uszkodzeń więzadła, w tym więzadła krzyżowego
 • Urazów pięty, miednicy, obojczyka i łokcia
 • Urazów głowy w wyniku uszkodzenia mózgu lub utraty pamięci
 • Problemów psychologicznych spowodowanych długim leczenien i stresem z tym związanym
 • Przewlekłych urazów psychologicznych wynikających z szoku powypadkowego
 • Poważnych kontuzji w tym amputacji

Nasi adwokaci są ekspertami w sprawach dotyczących roszczeń o odszkodowanie powypadkowe. Błyskawicznie dokonujemy oceny ryzyka aby jak najszybciej służyć państwu poradą prawną i ocenić czy druga strona jest odpowiedzialna za wypadek.

Sytuacje, w których druga strona może być odpowiedzialna za wypadek:

 • Wypadki drogowe - jako pieszy, rowerzysta, motocyklista lub kierowaca samochodu. Roszczenia dotyczą wypadków śmiertelnych oraz za uszkodzenia ciała.
 • Wypadki w pracy - wypadki przy podnoszeniu ciȩżkich przedmiotów, brak szkolenia, wadliwy sprzȩt, wypadki spowodowane winą innego pracownika lub właściciela firmy. Wypadki w pracy dotyczą wypadków na placu budowy, w magazynie, fabryce, sklepie, biurze.
 • Poślizgnięcia, potkniȩcia/upadki- wypadki mogą być spowodowane brakiem przestrzegania zasad BHP w pracy, rozlaną wodą, olejem w budynkach użyteczności publicznej i na drogach. Sprawy dotyczą rownież potknięć na chodnikach lub wybojach.
 • Wadliwe towary i usługi
 • Criminal Injury Compensation Authority (CICA) - sprawy dotyczą uszkodzeń ciała odniesionych na skutek pobicia
 • Choroba zawodowa - głuchota lub utrata słuchu spowodowana hałasem w pracy, zespół ciśnienia nadgarstka itp.

Czy obawiasz się, że pracodawca może zwolnić Cię, jeśli złożysz wniosek o odszkodowanie? Jeśli tak to zadzwoń do jednego z naszych prawników, który wytłumaczy Ci jakie przysługują Ci w tej kwestii prawa.

Oferujemy profesjonalne porady prawne. Zapraszamy do naszego biura aby przedyskutować Twoją sprawȩ.

Działamy na zasadzie no win no fee co oznacza, iż nie będziesz odpowiedzialny za nasze koszty jeżeli wygrasz swoją sprawę. Wszystkie koszty jaka nasza kancelaria poniesie w toku prowadzenia Twojej sprawy, będą wyegzekwowane od drugiej strony.