Dyskryminacja

Ochrona Twoich praw w miejscu pracy

Dyskryminacja i molestowanie w miejscu pracy są nie tylko wykroczeniem - są również nielegalne. Charles Gregory Solicitors reprezentuje klientów w Londynie i na południowym wschodzie, którzy są ofiarami dyskryminacji lub molestowania w pracy. Oferujemy doświadczoną poradę prawną i indywidualną obsługę w celu ochrony praw naszych klientów i pociągnięcia do odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za złamanie prawa.

Nasi adwokaci rozumieją jak negatywny wpływ na życie osobiste mogą mieć dyskryminacja i molestowanie w pracy, dlatego solidaryzujemy się z naszymi klientami w celu zapoznania się z ich potrzebami. Nasze doświadczenie obejmuje roszczenia o dyskryminację w oparciu o:

  • Wiek
  • Płeć
  • Niepełnosprawność
  • Rasę lub pochodzenie etniczne
  • Wyzananie religijne
  • Orientację seksualną

Jeśli jesteś zastraszany w pracy, czas działać już teraz. Istnieją ścisłe ograniczenia czasowe dotyczące tego kiedy można złożyć wniosek o dyskryminacji lub molestowaniu. Skontaktuj się z nami aby niezwłocznie podjąć odpowiednie działania w celu ochrony praw i godności.

Doświadczeni adwokaci w kwestii molestowania w pracy

Molestowanie w pracy często idzie w parze z dyskryminacją, ale konkretne działania są często trudniejsze do określenia. Obejmuje to słowne obelgi lub wyśmiewanie, duży natłok pracy, komentarze oraz zachowania na tle seksualnym, wykluczenie z promocji lub innych możliwości rozwoju kariery. Molestowanie dotyczy zachowań szefa lub też innego pracownika w stosunku do osoby poszkodowanej.

Pomożemy Ci podjąć odpowiednie kroki w celu pociągniecia do odpowiedzialności Twojego przełożonego, również w sytuacji gdzie zgłosiłeś skargę do przełożonego ale odpowiednie kroki nie zostały przez niego w tej kwestii podjęte. Choć wiele przypadków dyskryminacji i molestowania kończy się ugodą przed wszczęciem postępowania sądowego, jesteśmy zawsze przygotowani do reprezentowania Twoich interesów w Trybunale Prawa Pracy.

W celu omówienia molestowania lub roszczenia o dyskryminację skontaktuj się z nami aby umówić się na spotkanie. Oferujemy konkurencyjne ceny i usługi dopasowane do Twoich potrzeb.

Reprezentujemy klientów na terenie Hammersmith, Kensington, Chiswick, Zachodnim Londynie, Południowo-Wschodnim Londynie oraz pozostałych obszarach Wielkiej Brytanii.