Pracownik otrzymał dwa razy odszkodowanie za obrażeia ciała spowodowane wibracjami w pracy

Pracownik, który odniósł obrażenia ciała w związku z używaniem narzȩdzi powodujących wibracje uzyskał odszkodowanie w wysokości £12,000 od jego pracodawcy w ramach rekompensaty.

54-letni mężczyzna pracował przy wibrujących urządzeniach przez 25 lat. Po raz pierwszy rozpoznano u niego zespół Hand Arm Vibration w 2003 r. Otrzymał wówczas £4,500 odszkodowania. Pracownik kontynuował pracȩ w tym samym zakładzie pracy jednak jego stan zdrowia ciągle siȩ pogarszał. W 2008 roku, jego stan zdrowia uległ pogorszeniu do tego stopnia, że ​​wymagał operacji nadgarstka w lewej ręce. Obecnie czeka on na operację prawej ręki. Pracodawca nie przyznał się odpowiedzialności. Sprawa została rozstrzygniȩta w sądzie na korzyść pracownika.

Pracodawcy mają obowiązek ostrzec pracowników o zagrożeniach związanych z regularnym korzystaniem z maszyn powodujących wibracje. Ich obowiązkiem jest przestrzeganie zasad BHP w celu minimalizowania szkód. Działania zapobiegawcze, które pracodawcy muszą podjąć zależą od poziomu ponoszonego ryzyka. Powinny one obejmować zapewnienie bezpieczeństwa i wdrożenie systemu zmiany w celu uniknięcia długotrwałego narażenia. W sytuacjach wysokiego ryzyka pracodawcy zobowiązani są do korzystania z określonego planu działań w celu monitorowania i kontrolowania poziomów narażenia. W skład tego wchodzą szkolenia, zapewnienie regularnej konserwacji urządzeń oraz ciągłe monitorowanie poziomu ochrony zdrowia.

Więcej informacji na ten temat można znaleść na stronie: http://www.hse.gov.uk/vibration/hav/regulations.htm.

Jeśli cierpisz z powodu urazu wywołanego przez złe praktyki w miejscu pracy i chciałbyś przedyskutować Twoje prawa, skontaktuj się z nami. Ważne jest, aby zasięgnąć porady wcześnie, ponieważ istnieją ścisłe terminy, w trakcie których roszczenie może być wniesione przeciwko pracodawcy.